Giống như những vòng bi có ổ lăn, chất bôi suôn sẻ cũng là một trong những phát minh công nghệ lâu đời được sử dụng nhiều trong máy móc…