Tin tức

Lở núi vùi 9 người ở Quảng Nam: cỡ thấy nàn nhân dịp chung cục

tới 12h30 trưa nay (6/11), thây nạn nhân dịp rút cuộc trong suốt vụ thượt lở núi tại huyện Bắc lứa My (tỉnh giấc Quảng trai) hở nhằm kiếm thấy, tổng số phận người tắt thở trong suốt vụ lở núi nà là 5 người.

Ông Nguyễn hường quang quẻ, nhành Văn gian UBND tỉnh giấc Quảng trai tặng biết: thẳng tuột chập dìm xuể thông báo, các sức lượng chức hay hỉ đặt huy cồn Đến mực tàu tối đa nhằm quãng các xác bị vùi đậy trong lô cáu đá.

Đến 12h30 trưa nay, xác nàn nhân rút cục nhỉ xuể ngần thấy, mệnh người tốn trong suốt vụ lở núi này là 5 người.

Như Báo Giao thông nhỉ tiễn chân tin cẩn, một vụ xớt lở núi tại khu vực hát bộ nác, phía Tây huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam hử vùi đậy 9 người, nhiều 4 người thắng cứu sống và giàu 5 người bị vùi trong suốt đụn cáu đá.

Post Comment