trong suốt những năm gần đây với sự phát triển mạnh mẽ của ngành xây dựng, các tiến đánh trình xây dựng nhà ở, chung cư mọc lên như nấm.…