Giao tiếp và đọc hiểu Tiếng Anh luôn tạo cơ hội tìm kiếm việc làm tốt hơn cho các học viên. Theo anh Thế Phương (Hà Nội), một chuyên viên…