Giao tiếp và đọc hiểu Tiếng Anh luôn tạo cơ hội tìm kiếm việc làm tốt hơn cho các học viên. Theo anh Thế Phương (Hà Nội), một chuyên viên…

Một bản xin việc bằng tiếng Anh chuyên nghiệp hoàn toàn có thể khiến nhà tuyển dụng có những đánh giá tốt về trình độ toàn diện của bạn. Chính vì vậy,…